Keresés

Fő tartalom

  • Regisztrálás
  • Bejelentkezés

Szerzői jog

Print page

Szerzői jog

Weboldal általános felhasználási feltételek

A Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Deutschland (a továbbiakban: „Mitsubishi Electric Factory Automation Europe”), a hu3a.mitsubishielectric.com weboldalt (a továbbiakban: „weboldal”) rendelkezésre bocsátja. A weboldal a Mitsubishi Factory Automation („Mitsubishi Automation” vagy „FA” név alatt is) kínálatára vonatkozik Európa, Közel-Kelet és Afrika területén (a továbbiakban: „EMEA”). A weboldalon meghatározott kínálatokat és tartalmakat találhat (a továbbiakban: „Tartalom“ vagy „Kínálat“). Ön a weboldal használatával elismeri az általános felhasználási feltételek érvényességét (a továbbiakban: „ÁFF”). Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos tartalmakra és az adatvédelemre ezen felül még külön feltételek is érvényesek.

1.

A jelen ÁFF alkalmazása

A weboldal felhasználó által történő felhasználásához kizárólag jelen ÁFF érvényesek. Más felhasználási feltételeket nem ismerünk el.

2.

A Mitsubishi Electric Factory Automation Europe szolgáltatásai

Ez a weboldal a Mitsubishi Electric Factory Automation Europe önkéntes és ingyenes kínálata. A Mitsubishi Electric Factory Automation Europe a felhasználónak saját megítélése szerint bocsátja rendelkezésére a tartalmakat. A Mitsubishi Electric Factory Automation Europe különösképpen arra jogosult, hogy a tartalmon mindenkor változtasson (azt lerövidítse vagy kicserélje) ill. bizonyos tartalmakat vagy az egész weboldalt (átmenetileg is) egyes vagy minden felhasználó részére - előzetes bejelentés és az ok megadása nélkül is - beszüntesse. A Mitsubishi Electric Factory Automation Europe harmadik felet is megbízhat vagy harmadik fél szolgáltatásait is felhasználhatja a weboldal kínálatának rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban.

Jelen weboldal tartalmazhat olyan hiperlinkeket is, amelyek harmadik fél weboldalának tartalmaira mutatnak. Nem áll módunkban harmadik felek weboldalainak tartalmait ellenőrizni, amelyek ezek a hiperlinkek által jeleníthetők meg. Harmadik felek weboldalainak tartalma nem képezi a Mitsubishi Electric Factory Automation Europes kínálatának részét.

3.

A weboldal és tartalmának használata, használati jog

A weboldal kizárólag csak jogszerű és törvényes célokra használható. A felhasználó nem használhatja a tartalmakat oly módon, hogy az a Mitsubishi Electric Factory Automation Europe vagy a Mitsubishi Electric Factory Automation Europe a Részvénytársasági törvény 15 ff §§ értelmében kapcsolódó vállalkozásainak kárt okozhatna (ilyen kapcsolódó vállalkozások a továbbiakban: „kapcsolódó vállalkozások“). A Mitsubishi Electric Factory Automation Europe a felhasználónak nem kizárólagos és nem átruházható jogot nyújt a tartalmak személyes felhasználásához, korlátozva azt az üzleten belüli felhasználásra a kapcsolódó vállalkozások (potenciális) vételével kapcsolatban. A felhasználó a tartalmakat nem sokszorosíthatja, és nem dolgozhatja át, amennyiben ez nem szükséges ahhoz, hogy a tartalmakat a szerződés értelmében használhassa fel. A felhasználó a tartalmakat nem terjesztheti, nem teheti nyilvánosan hozzáférhetővé, nem adhatja el, valamint nem adhatja azokat lízingbe vagy bérbe. A használati jogok, amelyeket a felhasználónak nem engedélyeztek kimondottan, határozottan a Mitsubishi Electric Factory Automation Europe birtokában maradnak.

Felhasználó köteles a Mitsubishi Electric Factory Automation Europe és/vagy a kapcsolódó vállalkozásokat minden olyan kártól mentesíteni, amelyeket a Mitsubishi Electric Factory Automation Europe vagy a kapcsolódó vállalkozások szenvednek azáltal, hogy a weboldalt és/vagy annak tartalmát a jelen ÁFF-kel ellenkező módon használják fel.

4.

Az export-ellenőrzési rendelkezések betartása

A felhasználó köteles betartani az összes alkalmazható nemzeti és nemzetközi exportra és reexportra vonatkozó ellenőrzési rendelkezéseket (pl. a letöltött anyagra vonatkozóan). A felhasználónak minden releváns anyag továbbítása vagy szállítása esetén különösképpen ellenőriznie és megfelelő intézkedésekkel biztosítania kell, hogy ne szegjen meg az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és/vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete által elrendelt embargót. Felhasználó megkérdezésre a Mitsubishi Electric Factory Automation Europe–nak minden releváns információt rendelkezésre fog bocsájtani az esetleges reexportra vonatkozó ellenőrzési rendelkezések megszegéséről, amelyeket a felhasználó aktivitásával kapcsolatban vizsgálatra kerülnek (pl. az illetékes hatóság vagy a Mitsubishi Electric Factory Automation Europe által).

5.

Jótállás, felelősség korlátozása

A Mitsubishi Electric Factory Automation Europe korlátlanul felel szándékosság, súlyos gondatlanság, hiba csalárd elhallgatása esetén, valamint a termékfelelősségről szóló törvénnyel kapcsolatos igény esetén. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe minden további felelősséget és a felhasználó részéről támasztott esetleges garanciakövetelést kizár. A Mitsubishi Electric Factory Automation Europe nem nyújt garanciát. A felelősség korlátozása vonatkozik a Mitsubishi Electric Factory Automation Europe munkatársaira, törvényes képviselőire és a teljesítésnél igénybe vett segédekre/ megbízottakra is.

6.

Jogválasztás

Ezen ÁFF kizárólag a német dologi jog hatálya alá esik és kizárja az ENSZ adásvételi jogot (CISG).

Oldal tetejére